گزارش تصويري بازديد فرماندار از خانواده شهيدان بخش مركزي(هرات)

خانواده شهيد سيد علي طباطبائي زاده(هرات)

 

خانواده شهيد يدا... و غلامرضا دهقان هراتي

 

خانواده شهيد حسن افخمي

 

 

خانواده شهيدفضل علي  اكبري پور هراتي

 

خانواده شهيد محمد رضا فلاحتي

 

خانواده شهيد محمد  براتي

 

 

خانواده شهيد محمد رضا وكيلي