گزارش تصويري بازديد سرزده فرماندار از دبيرستان دخترانه شبانه روزي كوثر فتح آباد