گزارش تصويري اهداي لوح تقدير استاندار به رزمندگان فرمانداري خاتم