پیام تبریک فاضلی فرماندار خاتم به مناسبت روز دانشجو
درخت تو گر بار دانش بگیرد 
به زیر آوری چرخ نیلوفری را
روز دانشجو  روز درهم آمیختن تقوا با علم و دانش آموزی بر شما دانشجویان عزیز و اساتید گرانقدر گرامی باد
(روابط عمومی فرمانداری خاتم)