پيشنهادات و انتقادات

با سلام

پايگاه اطلاع رساني فرمانداري خاتم جهت اطلاع رساني اخبار شهرستان همچنين پاسخگويي الكترونيك مسئولين به مسائل ، مشكلات و شكايات طراحي شده است . لطفاً انتقادات و پيشنهادات خود را جهت هر چه بهتر شدن اين پايگاه در فرم زير وارد كرده و ارسال نماييد .