در سومين روز از هفته دولت در مراسم توديع و معارفه سرپرست شعبه تامين اجتماعي شهرستان خاتم، بخشدار مركزي خواستار رفع مشكل بيمه قالي بافان روستاهاي بخش مركزي اين شهرستان شد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم؛ جواد مير بهبودي با اشاره به نگاه ويژه دولت تدبير و اميد به مناطق روستايي اضافه كرد: برخي از قاليبافان دچار بيماري هاي خاص هستند و يا از نظر جسمي دچار مشكل هستند و توان انجام كار ندارند كه بايد به وضعيت جسمي، روحي و رواني آنها توجه و از قطع بيمه قاليبافي آنها پرهيز شود.
وي اضافه كرد:هم اكنون در اين شهرستان نزديك به يك هزار و 412 نفر تحت پوشش بيمه قالي بافي مي باشند كه از اين تعداد حدود60 درصد از آن مربوط به بخش مركزي و روستاهاي تابعه مي باشد.
گفتني است در اين جلسه همچنين محمد صابري مديركل تامين اجتماعي استان يزد ضمن قول پيگيري اظهار داشت: قبلا فرماندار شهرستان پيگير اين موضوع بوده و قاليبافاني كه از نظر جسمي مشكل دارند با طرح در كميسيون پزشكي و داشتن شرايط لازم؛ از كار افتادگي آنان تائيد و حتي حق بيمه آنها پرداخت مي شود.