جوادیان زاده مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی درحوزه فرهنگی مهم ترین سیاست را شورای فرهنگی نامید واظهار کرد:مهم ترین مسئله درچارچوب این حوزه بحث آسیب های اجتماعی است.

جوادیان زاده افزود: با توجه به اقلیم وتنوع زیستی، شهرستان میتواند این فرهنگ دررونق گردشگری بسیارموثرباشد.

وی ازسه شاخصه مهم در این نشست احیای جغرافیای فرهنگ منطقه ای، پایش آینده پژوهی،راه اندازی دفتر تبادلات فرهنگ بین استان فارس خبرداد.

فاضلی فرماندار خاتم:برگزاری شب شعر،جشنواره های فرهنگی،نشست های کتابخوان توسط اداره ارشاد شهرستان، فعالیت های روحانیون امامان جمعه را از جمله برنامه های فرهنگی درشهرستان عنوان کرد.

فاضلی با اشاره به بحث نشاط اجتماعی و آسیب های اجتماعی افزود: باید درحوزه فرهنگی برنامه های جدیدی برای غنی سازی شهرستان درحوزه فرهنگی درشهرستان اجرا شود.


IMG_8498 - Copy.jpg IMG_8501 - Copy.jpg IMG_8506 - Copy.jpg IMG_8509 - Copy.jpg IMG_8512 - Copy.jpg IMG_8514 - Copy.jpg IMG_8515 - Copy.jpg