معاون عمراني استانداري يزد: با درست مصرف كردن كمبودها راجبران كنيم
مهندس ميرسعيدي در مراسم افتتاح طرح آبرساني به شهر هرات ضمن گراميداشت ياد و خاطره امام و شهداي 15 خرداد 42 تصريح كرد:در آستانه بيستمين سال ارتحال ملكوتي و جان فشاني شهداء 15خرداد در 42 هسته كارها و فعاليت ها از آنجا شروع شد كه به خاطر جان فشاني همين شهدا بود كه انقلاب اسلامي سال 56 و پيروزي آن درسال 57 منجرشد و ثمره آن پيشرفت و سازندگي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در همه جاي كشور به خصوص نقاط دور افتاده كشور مشاهده مي شود. وي همچنين ادامه داد:پيشرفت هاي عمراني و زيرساخت ها تا امروز كه شاهد بهره برداري از پروژه هاي مختلف هستيم اين همه از بركت امام و خون شهداء است. مير سعيدي دربخش ديگري ازسخنان خود به نامگذاري امسال به سال اصلاح الگوي مصرف توسط مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت : ما در وضعيت بحراني بدي از لحاظ بارندگي و نزولات جوي در سطح استان به سر مي بريم و بايد به گونه اي رفتار كنيم كه نحوه مصرف ما همان شكر خداوندي باشد و جا دارد در كوچكترين زوايا در بخش هاي مختلف چه در زندگي فردي و اجتماعي اين را سرلوحه كارخود قرار دهيم و اين را هم به خود،دوستان،خانواده و نيز به مجموعه افراد هر سازمان اين تذكر دهيم كه نتيجه اي كه مدنظر حضرت آيت ا...خامنه اي است حاصل شود واثرآن رادرزندگي خود ببينيم .معاون عمراني استانداري يزد در پايان از ناظرين طرح عظيم آبرساني به شهر هرات و همه عواملي كه تلاش و همت كردند تا شاهد آغاز بهره برداري رسمي آبرساني باشيم تقدير و تشكر كرد
فرماندارخاتم هم دراين جلسه طرح عظيم آبرساني به شهرهرات را ازآرزوهاي ديرينه مردم شهرستان خاتم نام برد و خاطرنشان كرد:نظام جمهوري اسلامي برآمده ازخون هاي پاك شهداي عزيز مي باشدوهرچه داريم ازاين انقلاب است.سيدناصرامامي دربخش ديگري ازسخنان خود، شهرستان خاتم را ازنظر توليدات كشاورزي ازجمله درحوزه هاي زراعي وباغي پرپتانسيل اعلام كرد وافزود: شهرستان خاتم بيشترين توليدكشاورزي  استان ازجمله درحوزه هاي زراعي وباغي رابه خوداختصاص داده است .امامي بحث گازرساني يكي ازانتظارات اصلي مردم درشهرستان خاتم بيان نمودواظهاراميدواري كرد:كه باپيگيري هاي صورت گرفته، سريعتر كارگازرساني به شهرستان خاتم انجام شود ما بتوانيم درحوزه هاي مختلف زيرساخت ها ي لازم براي ايجادصنايع درشهرستان فراهم كنيم فرماندارخاتم درپايان ازعنايت ويژه اي استاندارمحترم به شهرستان خاتم تقديروتشكركردوخواستارادامه اين حمايت ها شد.
 
رستگارخبرنگارشهرستان خاتم