رئیس هیئت اجرایی شهرستان خاتم:

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:جلسه ستادانتخابات بخش مروست به فاضلی فرماندار و رئیس هیت اجرایی و با حضور میربهبودی رئیس ستاد انتخابات ، بخشدار مرکزی و با حضور جمعی از کمیته انتخابات شهرستان خاتم در محل بخشداری مروست برگزار شد.

فاضلی فرماندارشهرستان خاتم بیان کرد:با توجه به پتانسیل و ماده 11 قانون انتخابات تمام دستگاه های دولتی و ادارات با در اختیار گذاشتن  نیروی اداری و تجهیزات در برگزاری انتخابات سالم وبا شکوه در شهرستان خاتم تمام سعی و تلاش خود را انجام دهند.

 وی ضمن تشکر از همکاری و تعامل بین ادارات شهرستان خواستار بستر وفضای سالم و رقابت بین کاندید ها،و ایجاد روحیه امید به مردم شد.

بازدید تک به تک شعب های اخذ رای و برطرف نمودن مشکلات  شعب ها و در صورت لزوم جلساتی با ادارات مربوطه در خصوص برطرف شدن مشکلات،رصد کاندیدها ،جلوگیری از تبلیغات زود بهنگام کاندیدها و...از موضاعات مهم این نشست بود.

میربهبودی رئیس ستاد انتخابات شهرستان خاتم در ادامه بیان کرد:ضمن تاکیدبه  دست اندرکاران امر انتخابات در شهرستان بیان کرد:باید اصل رقابت سالم و مشارکت حداکثری مردم در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی را مد نظر قرار دهند.

وی در ادامه خواستار مستند سازی از فرایند انتخابات توسط کمیته تبلیغات وثبت اخبار انتخابات در سایت فرمانداری،بررسی مشکلات و آسیب های ایجادکننده،مطالعه کتاب قانون از موضوعات مهمی بود که توسط ایشان مطرح گردید.

عکاس و خبرنگار/سمانه حیدری


IMG_0037_001-2.jpg IMG_0060_001.jpg IMG_0061_001.jpg IMG_0062_001.jpg IMG_0067_001.jpg