فرماندار خاتم گفت:  242 داوطلب در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در این شهرستان ثبت نام نمودند که 38 نفر از ثبت نام کنندگان، سابقه عضويت در شوراهای اسلامی شهر و روستا دوره قبل را در كارنامه خود دارند.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان  اعلام کرد: تا پايان آخرين روز ثبت نام  242 نفر داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا در حوزه انتخابيه شهرستان خاتم شده اند؛ از اين تعداد 215 نفر مرد و 27 نفر زن هستند.

مهندس فاضلي در ادامه تصريح كرد: از  تعداد ثبت نام شدگان 196 داوطلب عضویت در شوراي اسلامي روستا شامل 176 نفر مرد و  20 نفر زن ميباشند.    

 ضمنا بيشترين گروه سني داوطلبان بين 30 تا 35 سال اعلام گردید.

همچنین در حوزه شهری ۴۵نفر ثبت نام کرده اند که ۳۲نفر مربوط به شهر هرات و۱۳نفر در حوزه شهری مروست است.