فرماندار خاتم درمانگاه تامین اجتماعی را یک نیاز ضروری و مبرم در این شهرستان عنوان کرد و از مسئولین استان خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ همزمان با هفته دولت محمد زاده رحمانی در نشستی با مدیر کل تامین اجتماعی استان گفت: با توجه به روند رشد بیمه های تامین اجتماعی در شهرستان و همچنین بیمارانی که از شهرهای نزدیک به این شهرستان می آیند، این نیاز هر روز در شهرستان بیشتر می شود.
وی تصریح کرد: وجود درمانگاه تامین اجتماعی در شهرهای هرات و مروست به دلیل مسافت زیاد این شهرستان از استان جهت رفاه حال بیماران یک نیاز مهم می باشد.
این مسئول اظهار داشت: هم اکنون حدود 9412 نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی به صورت اصلی، آزاد، قالی بافی، نویسندگان، رانندگان، بافندگان، مددجویان تحت پوشش کمیته بهزیستی، اختیاری و بیکاری در شهرستان می باشند.
زاده رحمانی نبود درمانگاه تامین اجتماعی در شهرستان را یک نقص عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: این شهرستان بطور نسبی کارگری می باشد و با توجه به نزدیکی برخی از روستاهای استان فارس به این شهرستان بیماران زیادی به مراكز درماني هرات و مروست مراجعه می کنند.