فرماندارخاتم : زنان نقش تعيين كننده درانتخابات دارند
سيدناصرامامي دربازديدازكلاسهاي طرح رحمت شهرستان خاتم ضمن تسليت به مناسبت شهادت بزرگ بانوي اسلام فاطمه زهرا(س) درخصوص فضائل اين بانوي بزرگوار سخناني را بيان نمودند وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود گفت ،حضور بانوان در عرصه فعاليت هاي اجتماعي افزايش يافته از اين رو بيشترين نقش را درمشاركت گسترده افراد در انتخابات بر عهده دارند.
وي اظهار داشت: مشاركت پرشور مردم به ويژه بانوان درانتخابات باعث افزايش اعتبار و ارزش نظام شده و در نهايت اقتدار ملي كشور را ارتقاء مي بخشد. فرماندار خاتم در پايان گفت: بانوان علاوه برتشويق اعضاي خانواده و مردم براي حضور در انتخابات ،آنان را براي انتخابي اصلح و شايسته نيز راهنمايي و ارشاد كنند.
                                                                                                                                                                                                            رستگارخبرنگار خاتم