فرماندارخاتم برپيروي از راه امام و شهداء تاكيد كرد
دراين ديدار كه امام جمعه ،مشاور فرماندار در امور ايثارگران و فرمانده سپاه پاسداران نيز حضور داشتند. فرماندار خاتم از نزديك با مسائل و مشكلات خانواده شهيد آشنا شدند.

                                                                                                                                                                                                             رستگارخبرنگار