سرپرست فرمانداری خاتم با اشاره به بارش های چند روز اخیر در شهرستان گفت: این بارش ها موجب بروز سیل و خساراتی در این شهرستان شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم، محمد محمودی با اشاره به اینکه برآورد ریالی این خسارت ها که بیشتر در روستاها بوده در دست بررسی است افزود: خوشبختانه با مدیریت و تدابیر اجرا شده قبل و زمان وقوع سیل، خسارتها به حداقل رسیده است.
به گفته وی سیل خسارات زیادی به جاده ها، مزارع، دامداریها و برخی منازل مسکونی وارد کرده و روستاهای ولیعصر، کندر، شهریاری، چاهک و کرخنگان دچار خسارات بیشتری شده اند.
وی ضمن بیان همکاری خوب دهیاری های تمام روستاها اظهار داشت: به کلیه دهیاری ها مجوز داده شد تا در صورت نیاز از تمام وسایل بخش خصوصی روستا جهت جلوگیری ورود سیل به محدوده مسکونی روستا استفاده شود که خوشبختانه با همکاری آنها این مهم اجرایی شد.
رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان در مورد میزان بارش اخیر تصریح کرد: هرات 45 ، چاهک 73.8، کرخنگان 143.6، بختیاری 184.5، توتک 77، چنارناز 125.5 میلیمتر باران گزارش شده است.
وی از همکاری به موقع ادارات و ارگانهای شهرستان قدردانی کرد و گفت: میزان خسارت در حال ارزیابی است و در چند روز آینده اعلام خواهد شد.