به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان خاتم؛ رئیس هیات اجرایی بخش مرکزی انتخابات در شهرستان خاتم ضمن بیان اینکه روستاییان امید و اینده کشور را رقم می زنند گفت: حضور حداکثری روستاییان در انتخابات موجب پویایی نظام است.

محمد کاظمی نسب همزمان با روز مزرعه در جمع کشاورزان روستای چاهک افزود: روستاییان که سهم بسزایی در تولید و اقتصاد کشور دارند با حضور پررنگ خودشان در انتخابات موجب استحکام و پویایی کشور می شوند.

وی یادآور شد: کشاورزان باید به سمت تنوع کشت ها بروند و از تک محصولی شدن دوری کنند.