به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ صبح امروز جمعه ۱۳مردادماه ۹۶جلسه ای در محل دفتر فرماندار خاتم با حضور دکتر فیروز معاون دانشگاه فنی حرفه ای کشور، دکتر میر فخر و تیموری رئیس آموزشکده امین شهرستان خاتم تشکیل شد. فرجام فاضلی ضمن تقدیر از فعالیت های انجام شده پیرامون توسعه کمی و کیفی آموزشکده امین خواستار راه اندازی واحد خواهران در شهرستان شد. در این خصوص مقرر شد توسط رئیس آموزشکده امین اطلاعات مورد نیاز و درخواست مربوطه به مرکز استان جهت پیگیری های بعدی ارسال گردد.