فرماندار خاتم،

تقویت زیرساخت های آموزشی؛ سرمایه گذاری برای تربیت نیروی انسانی توانمند است

«جوادمیربهبودی» فرماندار خاتم در آئین کلنگ زنی احداث مدرسه متوسطه اول دهستان فتح آباد بیان کرد:حمایت وقدم گذاشتن در راهی که به تقویت حوزه تعلیم و تربیت کمک کند بسیار ارزشمند بوده و نقش اساسی و زیربنایی برای آموزش و پرورشِ نسل آینده دارد.