به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم، "بختيار اعلايي پور" در قسمتي از اين پيام آورده است: با عنايت به اين كه حضرتعالي در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها كه كاري بس عظيم بود علي الخصوص در مورد آرد و نان، اين موارد حياتي و روزي روزانه مردم، تلاش و كوشش بي دريغ از خود نشان داده ايد و اين امر اساسي و مهم بحمدالله به همت شما و همكارانتان بدون كوچكترين مشكل و مانع انجام گرفته است لذا بر خود وظيفه مي دانم از تلاش و كوشش و زحمات بي دريغ جنابعالي و ساير همكاران دلسوزتان تقدير و تشكر نمايم.