فرماندار خاتم با تاکید بر رعایت اصل بی طرفی و امانتداری هیات های اجرایی انتخابات گفت: افرادی که در انتخابات انجام وظیفه میکنند بایدتمام سعی وتلاش خود رابرای برگزاری انتخاباتی سالم و همراه بابی طرفی بکار گیرند.

فرجام فاضلی شامگاه چهارشنبه در نشست انتخاب معتمدین اصلی وعلی البدل هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری درشهرستان افزود: دشمن درصدد است تا موجب کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات شود و ما باید با هوشیاری و با حضور پررنگ خود در انتخابات برگ زرین دیگری را رقم بزنیم.
وی افزود: رعایت بی طرفی کامل و به دور از گرایش های فکری،توجه به اجرای قانون،مواظبت از آراء مردم در تمام مراحل و تا پایان انتخابات به عنوان یکی از اصول مهم مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار کرد: انتخابات باشکوه، سالم و با مشارکت حداکثری مردم مدنظر همه مسئولان است و همه باید برای تحقق این مهم تلاش کنند و به دشمنان اجازه دخل و تصرف در امور دولت و نظام جمهوری اسلامی را ندهند.
این مسئول همچنین با تاکید بر ضرورت اجرای قانون در برگزاری انتخابات تصریح کرد: مجریان انتخابات نیز باید در برگزاری انتخاباتی سالم و به دور از حاشیه نهایت تلاش خود را داشته باشند.
در این نشست 9نفر بعنوان اعضای اصلی وعلی البدل هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شدند.