به گزارش روابط عمومی فرماندار خاتم: میربهبودی  در این دیدار ضمن تبریک هفته بهزیستی از خدمت رسانی کارکنان این اداره به اقشار نیازمند، بی سرپرست و معلول شهرستان خاتم  تقدیر و تشکر نمود.

وی در در ادامه بر افزایش اعتبارات بهزیستی در راستای خدمت رسانی بهتر به افراد نیازمند تاکید کرد.


IMG_0808_001.jpg IMG_0813_001.jpg IMG_0823_001.jpg IMG_0830_001.jpg IMG_0839_001.jpg