به مناسبت هفته دولت  همایش مدیریت روابط در خانواده با همکاری اداره بهزیستی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان برای بانوان کارمند برگزار گردید.
 در این همایش که به مدت 2 ساعت به طول انجامید تعداد  50 نفر با آموزش مهارتهای زندگی ، مهارت ارتباط با همسر و  مدیریت خانواده آشنا شدند .  این همایش با استقبال خوبی همراه بود  و طی درخواستهای صورت گرفته جهت ادامه این برنامه ، هماهنگی های لازم در خصوص  پوشش این برنامه در تمام شهرستان صورت گرفت