به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:بنیاد خیریه نورآوران سلامت که قرار بود اول مهر سال جاری فعالیت خود را در شهرستان خاتم به اجرا دربیارد در اولین اقدام با برگزاری جلسه توجیهی با بهورزان ، دهیاران و شوراهای اسلامی شهرستان دست بکار شد  .


IMG_8854.jpg IMG_8857.jpg IMG_8859.jpg IMG_8860.jpg IMG_8863.jpg IMG_8864.jpg IMG_8866.jpg IMG_8867.jpg IMG_8868.jpg IMG_8870.jpg IMG_8871.jpg