جلسه انجمن میراث فرهنگی شهرستان خاتم امروز صبح در محل فرمانداری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ در این جلسه سرپرست فرمانداری با حفظ و حراست میراث فرهنگی خواستار مشارکت همه دستگاهها جهت توسعه زیر ساختهای فرهنگی و گردشکری شد و همچنین برنامه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری توسط رییس این اداره تشریح شد.