اولین جلسه کمیته اشتغال و سرمایه گذاری روستایی بخش مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ در این جلسه که با حضور مهندس محمودی سرپرست فرمانداری خاتم، بخشدار مرکزی، کارشناسان اشتغال و سرمایه گذاری دفتر شهری و روستایی استانداری و روسای ادارات مرتبط  برگزار شد راههای تشویق کارافرینان و فعالان اقتصادی به سرمایه گذاری در روستاها مورد بررسی قرار گرفت.