به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:به منظور تحقق پیوند فکری و فرهنگی نسل حاضر با گذشتگان برای درک حقایق ،آشنایی دانش اموزان با آداب و رسوم ، صنایع دستی و غذاهای سنتی جشنواره خاتم شناسی  در آموزشگاه مقداد روستای هاشم آباد دهستان چاهک برگزار شد.

گفتنی است:قرائت قرآن، اجرای سرود،مراسم رخت برون، مشک زنی فپخت نان محلی ، شیرینی سنتیو خواندن شعر های محلی ،اهداء جوایز به برندگان مسابقات بازی های بومی محلی از جمله برنامه های این مراسم بود.


_MG_7641_001.jpg IMG_7514_001.jpg IMG_7516_001.jpg IMG_7536_001.jpg IMG_7537_001.jpg IMG_7544_001.jpg IMG_7545_001.jpg IMG_7546_001.jpg IMG_7547_001.jpg IMG_7572_001.jpg IMG_7577_001.jpg IMG_7591_001.jpg IMG_7592_001.jpg IMG_7598_001.jpg IMG_7602_001.jpg IMG_7606_001.jpg IMG_7608_001.jpg IMG_7614_001.jpg photo_2019-03-07_08-36-22_001.jpg photo_2019-03-07_08-36-57_001.jpg photo_2019-03-07_08-39-19_001.jpg photo_2019-03-07_08-39-36_001.jpg photo_2019-03-07_08-39-47_001.jpg photo_2019-03-07_08-39-52_001.jpg photo_2019-03-07_08-40-03_001.jpg photo_2019-03-07_08-40-07_001.jpg photo_2019-03-07_08-40-21_001.jpg photo_2019-03-07_08-40-29_001.jpg