بازدید سرپرست فرمانداری از دو واحد تولیدی نیمه تمام درناحیه صنعتی هرات

میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم طی بازدیدی از دو واحد تولیدی نیمه تمام درناحیه صنعتی هرات ١- واحدفراوری وبسته بندی خشکبار ٢-واحد تولید ورق کرکره وکانکس این واحدها به دلیل عدم پرداخت بخشی از تسهیلات مصوب درسال گذشته تکمیل نشدند که میربهبودی قول داد رایزنی لازم از طریق بانکهای عامل ودستگاههای اجرایی متولی درخصوص رفع مشکل تسهیلات به عمل آورد ودراولین فرصت تسهیلات موردنیاز این واحدها پرداخت گردد انجام شد.