بازديد فرماندار و بخشدار مركزي از ساماندهي معابر و پياده رو هاي روستاي خوانسار