فرماندار خاتم از دوره آموزشي ماموران سرشماري كشاورزي سال 93 در محل آموزشكده كشاورزي امين اين شهرستان بازديد كرد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم، در اين بازديد كه بخشدار مركزي و مسئول روابط عمومي ستاد سرشماري كشاورزي اين شهرستان هم حضور داشتند، مهندس زاده رحماني فرماندار خاتم طي سخناني طرح آمارگيري سرشماري كشاورزي سال جاري را مهم توصيف كرد و خاطر نشان كرد: از آنجا كه آمار مبناي تصميم گيري و تصميم سازي مسئولان قلمداد مي شود ارائه و ثبت اطلاعات درست و اصولي  يك ضرورت است .

وي با بيان اينكه اين شهرستان قطب كشاورزي استان محسوب مي شود  جايگاه اين شهرستان در طرح سرشماري سال جاري را مهم ذكر كرد و از مردم نيز درخواست كرد تا با ماموران سرشماري كشاورزي نهايت همكاري را داشته باشند.

در اين بازديد مير بهبودي بخشدار مركزي و معاون آموزشي و فني ستاد سرشماري كشاورزي خاتم نيز گزارشي از برنامه هاي اجرا شده ستاد سرشماري اين شهرستان را ارائه نمود .

طرح سرشماري كشاورزي از پنجم مهرماه در شهرستان خاتم همزمان با سراسر كشور آغاز و تا هجدهم آبان ماه ادامه دارد.