بنا به گزارش روابط عمومي فرمانداري امروز بعد ظهر فرماندار شهرستان خاتم به اتفاق بخشدار مركزي و جمعي از كارشناسان فرمانداري از پروژه احداث سد خوانسار بازديد كردند . احداث سد خوانسار از پروژه هاي سفر اول رئيس جمهور به استان يزد مي باشد كه تا كنون 23 درصد پيشرفت غيزيكي دارد . قسمت هاي مختلف اين پروژه نظير سنگ شكن ، كارگاههاي عمراني ، معادن خاك و شن ،  بتونريزيها ،سرريز سد ، تونل انحرافي ، پايه سد و ... در اين بازديد كه به مدت 2 ساعت به طول انجاميد مورد بازديد وبررسي قرار گرفت. در جريان اين  بازديد توسط مدير كارگاه توضيحات لازم به فرماندار شهرستان ارائه گرديد.

گفتني است تا كنون بيش از 200 نفر به صورت مستقيم در جريان احداث سد خوانسار به كار گرفته شده اند كه 120 نفر از آنان بومي شهرستان خاتم مي باشند.

سد خوانسار 25 ميليون متر مكعب ظرفيت آبگيري دارد و طي 3 سال در صورت بارندگي مناسب آبگيري خواهد شد.

اتمام اين پروژه بيش از جهار سال به طول خواهد انجاميد.

فرماندار شهرستان خاتم در پايان بازديد اعلام كرد كلنگ زني سد مروست نيز در هفته جاري به دست استاندار محترم انجام خواهد شد.