با حضور مديركل جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري؛

در اين بازديد  طرح هاي اشتغال پايدار مناطق روستايي شهرستان خاتم شامل: پرورش گاو شيري اصلاح شده سيمينتال، پرورش مرغ گوشتي تيموريان،گلخانه تاج آبادي، گلخانه وكيلي،پرورش اسب دهقان، پرورش شتر مرغ برهاني،تالار نگين،توليد كلوچه سنتي خاتم و توليد فرش دستبافت شركت تعاوني سپهر كه اعطاي تسهيلات به آنها توسط بانك هاي عامل انجام شده بود، بازديد به عمل آمد و مشكلات و روند اجرايي  اين طرح ها از نزديك توسط اعضاي كميته نظارت مورد بررسي قرار گرفت.


aaaaa_001.jpg thumbnail.jpg1-20_001.jpg thumbnail.jpg3-29_001.jpg thumbnail.jpg4-27_001.jpg thumbnail.jpg5-25_001.jpg thumbnail.jpg6-17_001.jpg thumbnail.jpg8-11_001.jpg thumbnail.jpg12-6_001.jpg thumbnail.jpg14-4_001.jpg thumbnail.jpg15-5_001.jpg