مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد گفت: در اجرای طرح بین المللی ترسیب کربن در شهرستان خاتم 9 میلیون ریال بودجه ملی با همکاری سازمان جنگلها و مراتع آبخیزداری کشور و نیز واحد عمران سازمان ملل متحد به اجرای این طرح اختصاص یافته است .

محمدرضا آخوندی روز چهارشنبه در حاشیه نشستی با فرماندار خاتم افزود: طرح ترسیب کربن که در سال 1396به خاتم تعمیم داده شد، در 100هزار هکتار اجرا خواهد شد.
وی یادآور شد: این طرح انسجام سازی جوامع محلی را به دنبال دارد که با توجه به اینکه طرح یاد شده سال های گذشته در ابرکوه اجرا شد،اقدامات خوبی نیز در خاتم اجرا می شود.
این مسئول در ادامه همکاری مسئولان دستگاه های اجرایی شهرستان را در جهت هر چه بهتر برگزار شدن این طرح خواستار شد.
وی یادآور شد: اجرای طرح بین المللی ترسیب کربن به عنوان یکی از راه حل توسعه پایدار از سوی برنامه عمران سازمان ملل متحد معرفی شده است و در تعدادی از روستاهای خاتم اجرا می شود.
 آخوندی گفت: احیا عرصه های جنگلی و مرتعی، کاشت گونه های گیاهی و راه اندازی صنایع کوچک و زود بازده و طرح های خوداشتغالی ازجمله مزایای این طرح است. 
وی افزود: اجرای طرح های آبخیزداری، توانمندسازی جوامع محلی با استفاده از ظرفیت های منطقه و کاهش آلاینده های جوی و حفظ پوشش گیاهی منطقه از جمله اقدامات پیش بینی شده در این طرح است.
وی تاکید کرد: طرح ترسیب کربن از سال 82 در شهرستان ابرکوه آغاز شد،امسال نیز این طرح با اختصاص 9 میلیارد ریال بودجه ملی در شهرستان خاتم آغاز شده است.
وی تصریح کرد: طرح یاد شده در بیش از 100 هزار هکتار از اراضی دهستان ایثار و دهستان چاهک برای تقویت و احیا عرصه های جنگلی شهرستان خاتم اجرا می شود.