امام جمعه هرات خاتم با بيان اينكه اجراي طرح تحول نظام سلامت از خدمات موفق دولت تدبير و اميد است، خاطر نشان كرد: اجراي اين طرح  رضايتمندي نسبي مردم را فراهم نموده است .

 به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم،حجت الاسلام  محمد رضائي روز دوشنبه طي نشستي؛اظهار داشت : در ميان خدمات انجام شده دولت طي يكساله گذشته ، طرح نظام سلامت و خدمات بهداشتي در ميان ديگر خدمات دولت برجسته تر است.

وي افزود: خوشبختانه مردم نيز از اجراي اين طرح دولت اظهار  رضايت مي كنند و خواستار تداوم اين خدمات هستند.

امام جمعه هرالت خاتم با بيان اينكه مردم بايد دولت را در اجراي برنامه ها ياري نمايند افزود: همكاري و مشاركت مردم در اجراي موفق برنامه ها  با اهميت است.

رضائي افزود: مردم بايد قدردان خدمات دولت باشند و هميشه از آن حمايت نمايند.

وي خدمت به مردم را يك فرصت براي مسئولين ذكر كرد و افزود : مسئولين بايد  از اين فرصت كه امانتي در اختيار  آنها است به خوبي استفاده كنند .