کلنگ ساخت منبع آب مجتمع آبرسانی به عشایر به زمین زده شد

به مناسبت روز روستا کلنگ ساخت منبع آب مجتمع آبرسانی به عشایر منطقه چاه احمد با حضور فرجام فاضلی فرماندار شهرستان خاتم به اتفاق مدیر امور عشایر استان ،بخشدارو مدیر جهاد کشاورزی مروست به زمین زده شد. شایان ذکر است:اعتبار ساخت این منبع در فاز اول 5میلیارد ریال که از محل اعتبارات ملی تامین گردیده است