پیگیری اولویت های شهر هرات

جلسه کارگروه_توسعه شهرستان با موضوع پیگیری و بررسی الویت شهرستان و بررسی مصوبات جلسات قبل با حضور میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم،صباغیان نماینده محترم مردم در مجلس و دیگر مسئولین شهرستان در محل فرمانداری خاتم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: اولویت های مصوب شده به شرح ذیل می باشد که مسئولین هر بند گزارشی از فعالیت خود را در یک ماه گذشته(نسبت به جلسه قبل) ارائه نمودند.

 پیگیری مشکلات زیر ساختی ناحیه صنعتی هرات - شهربابک
،پیگیری مجوز بیمارستان جایگزین شهرستان خاتم

، پیگیری سهمیه یک درصد سود معدن اسمالون به توسعه و پیشرفت شهرستان

،تامین اعتبار توسعه بیمارستان (طبقه دوم) و کلینیک تخصصی

، پیگیری تخصیص سهمیه آب از پروژه خط انتقال خلیج فارس - یزد

،تشکیل شورای کارگری

، پیگیری تامین اعتبار مطالعه و احداث مجتمع فرهنگی وهنری هرات
تأمین اعتبارمطالعه پروژه راه آهن خاتون آباد- هرات - قادر آباد
،مطالعه احداث جاده سیرجان - هرات

،مجوز درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان
پیگیری مطالبات و تامین اعتبار سد خوانسار
پیگیری، کد پروژه پارک بانوان هرات و طرح تفصیلی شهر هرات از جمله موضوعات مهم این نشست بود