فرماندار شهرستان خاتم:

پیشرفت 60 درصدی توسعه بیمارستان آیت الله خاتمی هرات

جواد میربهبودی در جلسه کار گروه توسعه شهرستان که با حضور صباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین استانی و شهرستان از توسعه 60 درصدی توسعه بیمارستان آیت الله خاتمی هرات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: به میربهبودی در این نشست ابتدا ضمن اشاره به اقدامات خوب که در شهرستان خاتم در حوزه بهداشت درمان رقم خورده است بیان نمود: با توجه حضورو بازدید  مسئولین کشوری و استانی از بیمارستان آیت الله خاتمی هرات نتایج مهمی در این حوزه بر جای گذاشته است که ماحصل این سفر ها امروز ما شاهد پیشرفت60%درصدی توسعه این بیمارستان که دغدغه مردم و مسئولین این شهرستان بود، هستیم.

میربهبودی در این نشست ضمن اشاره به آغاز این پروژه توسعه بیمارستان آیت الله خاتمی که از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری شروع به فعالیت نموده، خواستار تکمیل این بیمارستان تا پایان دولت شد و بیان کرد : در اینراستا ما حمایت مسئولین را در این می طلبیم.

ایشان  همچنین خواستار تامین اعتبارو تکمیل  بخش عفونی ،ارتقاء مرکز 16 ساعته بیمارستان چاهک به شبانه روزی شدن وتامین پزشک سوم، ساختمان زیست پزشک در چاهک شد.درادامه  میربهبودی ضمن تشکر از رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان از پروژه ای نیمه تمام در روستاهای (خوانسار،فتح آباد،شهریاری علیا نام برد وخواستار تکمیل این پروژه ها شد.

فرماندار خاتم در پایان ضمن تشکر از کمک های 5/1میلیارد تومانی خیری و مردمی  جهت خریداری دستگاه اکسیژن سازدر شهرستان خاتم خبر داد و گفت: این دستگاه تاچند روزآینده نصب میگردد.