نشست میربهبودی فرماندار خاتم با مدیرعامل شرکت مکران پیمانکار پروژه باند دوم هرات، شهربابک،

نشست میربهبودی فرماندار خاتم با مدیرعامل شرکت مکران پیمانکار پروژه باند دوم هرات، شهربابک، ناظر پروژه و مسئولین ادارات راه و شهرسازی ومحیط زیست شهرستان در محل فرمانداری خاتم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: گفتنی است در این نشست درخواست پیمانکار برای  برداشت مصالح کوهی وصدور مجوزهای لازم  بررسی وبرهمکاری ادارات مربوطه تاکید شد