نشست میربهبودی فرماندار خاتم با دکتر لطفی رئیس پارک علم وفناوری استان

در این نشست که معاونین دکتر لطفی و نماینده شورای مشورتی دفترنماینده مردم درمجلس شورای اسلامی حضور داشتند،درخصوص بررسی مسائل و مشکلات مرکز رشد شهرستان وتصمیم گیری درخصوص شروع فعالیت مجدد این مرکزبحث و گفتگو شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:گفتنی است دراین نشست میربهبودی فرماندارخاتم ضمن  گزارشی از وضعیت مرکز رشد وکمبود امکانات وتجهیزات مربوطه خواستار تعیین تکلیف وشروع فعالیت مرکز رشد در شهرستان شدند ودر ادامه دکتر لطفی قول مساعدت وهمکاری در راه اندازی مرکز را دادند

WhatsApp Image 2020-10-20 at 22.55.18.jpeg