نشست دوجانبه فرماندار خاتم بارئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان

میربهبودی فرماندار شهرستان خاتم در نشست با علمدار رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان در خصوص موضوعات مهمی چون مجوز انبار کانی های معدنی کارخانه کاشی باران در راستای تولید سالیانه 6 میلیون متر مربع کاشی اسلب صادر وهمچنین موضوع صدور مجوز گندله سدید، کنسانتره دکتر شمس و پرداخت تسهیلات کارخانه کربن فعال مروست از طریق بانک صنعت، معدن وتسهیلات خرید ماشین آلات معادن شهرستان بحث و گفتگونمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: در این نشست مسائل و مشکلات نیروی انسانی وخودروی اداره صمت شهرستان  بررسی وقول مساعد داده شد.