سید محمد میرمحمدی استاندار یزد، ابلاغ سرپرستی فرمانداری شهرستان خاتم را به نام محمد محمودی میمندی صادر کرد.
 
به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری یزد، در پی انتصاب محمد زاده رحمانی فرماندار پیشین شهرستان خاتم به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان بافق، استاندار یزد در ابلاغی، محمد محمودی میمندی را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم معرفی کرد.
محمد محمودی میمندی، پیش از این به عنوان معاون فرماندار  شهرستان خاتم مشغول به کار بود.