سرکشی ورسیدگی به مشکلات مددجویان بهزیستی خاتم

میربهبودی فرماندار به اتفاق عطابخش مدیر کل بهزیستی استان و رئیس اداره بهزیستی شهرستان از تعدادی خانواده دارای فرزند وسرپرست معلول سرکشی وبازدید به عمل آورد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: در این بازدید علاوه بر بررسی مشکلات و چالش های موجود خانواده هاو دلجویی  از آنان در خصوص کمک هزینه  مسکن وتهیه ملزومات  تصمیماتی اتخاذ وقول  مساعد داده شد.

WhatsApp Image 2020-12-10 at 07.02.05.jpeg