به روایت تصویر؛

دیدار روسای ادارات شهرستان خاتم با میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم

به مناسبت هفته دولت روسای ادارات (اطلاعات، مخابرات، محیط زیست، راه وشهرسازی) با میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم دیدار و هفته دولت را تبریک گفتند.