دومین نشست توجیهی وآموزشی کاربران شهرستان خاتم

برگزاری دومین نشست توجیهی،آموزشی ویژه کاربران انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به ریاست فاضلی فرماندار(رئیس هیات اجرایی) ،میربهبودی رئیس ستاد انتخابات و جمعی از کاربران در محل فرمانداری خاتم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: