ˈ به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ،مجتبی آغاز افزود: رویارویی با این بیماری به هماهنگی های بین بخشی و مساعدت همه نهادهای دولتی و مردم شهرستان نیاز دارد.
وی ادامه داد: در همین راستا و با هدف جلب همکاری دستگاه ها و شهروندان شهرستان خاتم نخستین جلسه هم اندیشی و هماهنگی در خصوص پیشگیری از تب مالت و اجرای طرح واکسیناسیون فراگیر بروسلوز در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان تشکیل شد.
این مسوول خاطرنشان کرد: در این جلسه مباحث مختلفی پیرامون بیماری های مشترک و دامی بویژه بیماری تب مالت و راهکارهای کنترل و مبارزه با آن مطرح شد و در پایان مصوبات جلسه در جهت رفع مشکلات موجود در مقابله با بیماری بروسلوز جهت اطلاع رسانی بیشتر در اختیار حاضران قرار گرفت.
وی در خصوص برنامه ریزی مقابله با بیماری های مشترک بین انسان و دام در شهرستان گفت: بطور کلی برای پیشگیری و مبارزه با این بیماری ها علاوه بر آموزش مردم و تولید کنندگان؛ چهار گام واکسیناسیون، قرنطینه، کنترل تردد و ضدعفونی پیش بینی شده است.
این مسوول اضافه کرد: در نهایت برنامه مراقبت را دنبال می کند که در صورت اجرای صحیح این مراحل می توان تا حد زیادی به ریشه کنی بیماری های خطرناک امیدوار بود.