حل مشکل پوشش صدا وسیمای روستای بوروئیه بعد ازگذشت چندسال

باپیگیریهای میربهبودی فرماندارشهرستان خاتم بعد از گذشت چندسال مشکل پوشش صدا وسیما روستای بوروئیه خوانسار که ازمطالبات وخواسته های اصلی مردم بود مرتفع گردید