حل مشکل مسکن جوانان روستاهای شهرستان خاتم در دستور کار میربهبودی فرماندار

میربهبودی در نشست با مدیر کل بنیاد مسکن استان و رئیس بنیاد مسکن شهرستان ودیگر مسئولین بیان کرد: حل مشکلات زیرساختی احداث مسکن جوانان در روستاها از عمده درخواست‌های روستاییان است که باید دراولویت بنیاد مسکن قرارگیرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: جواد میربهبودی فرماندار شهرستان خاتم در این نشست  اجرای طرح هادی روستاها، طرح اقدام ملی مسکن درشهرستان رااز جمله موضوعات مهم دیگر دانست