حضورفرماندهی انتظامی استان درشهرستان خاتم

سردار میرحیدری فرماندهی نیروی انتظامی استان با حضور در شهرستان خاتم بااتفاق فاضلی فرماندار،کشوری فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان و جمعی از مسئولین ایتدا با امام جمعه دیدار و گفتگو نمودند.

 شایان ذکر است در این دیدار سردار میر حیدری به اتفاق فاضلی فرماندار شهرستان و جمعهی از مسئولین از خانواده های شهید براتی ،خانواده های پرسنل جهادی و نمونه نیروی انتظامی شهرستان شریف بیگی ،نورمحمدی و امام جمعه شهرستان دیدارو تجلیل  شد