جمع آوری مبلغ مبلغ دومیلیارد ریال جهت کمک به ارتقا دستگاه اکسیژن ساز

با پیگیری ویژه فرماندار خاتم مبلغ دومیلیارد ریال جهت کمک به ارتقا دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان آیت اله خاتمی هرات به حساب موسسه خیریه بیمارستان واریز شد
WhatsApp Image 2020-10-29 at 21.06.14.jpeg