جلسه کمیته مبارزه با قاچاق کالا وارز شهرستان خاتم

جلسه کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان خاتم به ریاست فاضلی فرماندارو با حضور امامی دبیر ستاد و فرماندهی نیروی انتظامی و سایر اعضا در محل فرمانداری خاتم برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: در این نشست پس از بحث و گفتگو مقرر گردید: نیروی انتظامی شهرستان نسبت به کنترل مبادی ورودی و خروجی شهرستان اهتمام ویژه وبا قاچاق گندم و دام به طور جدی برخورد نماید

ادارات صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نسبت به ساماندهی انبارهای شهرستان و ثبت در سامانه های مربوطه اقدام نمایند

 گفتنی است: در پایان این نشست امامی دبیر ستاد به اتفاق فاضلی فرماندار و فرماندهی انتظامی از ایست بازرسی شهرستان بازدید نمودند