جلسه میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر هرات

جلسه میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم ،صباغیان نماینده مردم در مجلس با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر هرات و با حضور جمعی از مسئولین در خصوص بررسی مشکلات شهر هرات در محل سالن شهرداری برگزار شد.