جلسه شورای سلامت بخش مروست و مراسم تودیع و معارفه مدیر شبکه بهداشتی درمانی دکتر علیم مروستی

صبح روز چهارشنبه مورخ 26/7/1396 در جلسه شورای سلامت بخش مروست وتودیع ومعارفه مدیرمرکز بهداشتی درمانی دکتر علیم مروستی که با حضور فلاحتی،بخشدار، فلاحتی رئیس شورای شهر ودیگر مسئولین برگزار شد . آقای مجتبی باقری به عنوان مدیرمرکز بهداشتی درمانی دکتر علیم مروستی مروست معرفی و از زحمات آقای سید علیرضا حسینی مدیرسابق آن مرکز قدر دانی شد .

صبح روز چهارشنبه مورخ 26/7/1396 در جلسه شورای سلامت بخش مروست وتودیع ومعارفه مدیرمرکز بهداشتی درمانی دکتر علیم مروستی که با حضور فلاحتی،بخشدار، فلاحتی رئیس شورای شهر ودیگر مسئولین برگزار شد . آقای مجتبی باقری به عنوان مدیرمرکز بهداشتی درمانی دکتر علیم مروستی مروست معرفی واز زحمات آقای سید علیرضا حسینی مدیرسابق آن مرکز قدر دانی شد .
مهندس فلاحتی در این جلسه با اشاره به خدمات دولت تدبیر وامید در زمینه بهداشت ودرمان واهمیت این موضوع در کشور  ضمن تشکر و قدر دانی از خدمات و تلاش های ارزنده حسینی مدیرسابق مرکز در دوره مسئولیتی در این مرکز اظهار داشت : با توجه به اهمیت موضوع درمان در طی این مدت  وتلاشهای ایشان  که موجب کیفیت ارائه خدمات در شهر شده است را بسیار مهم دانست.سپس ایشان با تشکر از حسن اعتماد مسئولین زحمت کش  از جمله دانشگاه علوم پزشکی استان ،شبکه بهداشت ودرمان شهرستان  ، امام جمعه محترم، شهردار و شورای شهراظهار داشت :امیدوارم با ادامه همکاری ، همراهی و همفکری سایر بخش های بتوانیم در رسیدن به ماموریت های ابلاغی  و رسیدن به جایگاه متناسب و مطلوب قدم های موثری برداریم .در پایان این مراسم بخشدار با اهداء لوح تقدیر از خدمات حسینی تشکر و مجتبی باقری  را به عنوان مدیرمرکز بهداشتی درمانی دکتر علیم مروستی مروست معرفی نمودند .

photo_2017-10-18_12-56-34.jpg photo_2017-10-18_12-57-14.jpg photo_2017-10-18_12-57-26.jpg photo_2017-10-18_12-57-18.jpg photo_2017-10-18_12-57-20.jpg photo_2017-10-18_12-57-23.jpg